Ingen kontanthantering får förekomma. 
Skriv ut, fyll i blanketten och skicka eller lämna den till Kassören.

Valdemarsviks Brukshundsklubb
c/o Eva Abrahamsson
Grännäs CARAMBA 2
61595 VALDEMARSVIK

073-531 08 30